Common Data Environment

CDE? Laten we het in plaats daarvan hebben over CDN, Common Data Network

Als BIM de motor is, is CDE (Common Data Environment) de brandstof. Er was behoefte aan een kader van best practices. Dit is gebeurd met de ISO 19650-norm die een internationale werknorm biedt.

Het idee achter BIM is daarom gebaseerd op het delen van informatie vanaf het ontwerp van een gebouw of infrastructuur tot de voltooiing ervan, met inbegrip van de exploitatie. Projectpartners hebben technische informatie nodig om beslissingen te kunnen nemen. Zij moeten toegang kunnen krijgen tot de volledige levenscyclus van elke informatie.

Multi-partners samenwerkingsomgeving, een echte unieke bron van waarheid

Verzamelen van bouwgerelateerde gegevens om deze te integreren in het digitale model

ISO19650 - een norm om informatie beter te beheren

De eerste CDE-normen voor BIM zijn uitgegeven door de Britten (BS en PAS1192). De nieuwe ISO 19650-norm is hierop geïnspireerd en legt de basis voor een werkende norm op internationaal niveau.

Deze standaard zal het mogelijk maken om...
  • het beheer van gemeenschappelijke informatie te optimaliseren
  • de digitale transformatie van de bouwsector aan te moedigen

Om uw eigen unieke bron van waarheid te creëren en interoperabiliteit te garanderen, CDE of CDN?

Als de officiële term van collaboratieve technologie inderdaad CDE is (Common Data Environment), dan is Cooperlink ontworpen op basis van een "netwerk"-benadering, een Common Data Network (CDN) dat het mogelijk maakt om bedrijven en hun tools te verbinden in een universele werkruimte die aan ieders behoeften voldoet.

Want dat is waar de uitdaging zich vandaag afspeelt. Met de veelheid aan cloud-gebaseerde CDE's worden bedrijven geconfronteerd met meerdere "unieke" gegevensbronnen voor elk project. Het tijdverlies dat gepaard gaat met meervoudige hercoderingen is enorm. Het wordt steeds noodzakelijker om verbinding te maken met verschillende CDE's om de status van een bepaald document te kennen.

Cooperlink, in overeenstemming met de ISO 19650 norm, gaat daarom een stap verder door echte integratie en interoperabiliteit met uw eigen tools aan te bieden.

Uw tools : één enkele bron van waarheid om een veelheid aan informatie en dus foutenrisico's te vermijden

De 4 fasen van de levenscyclus van informatie

De ISO 19650-norm bepaalt dat de CDE-oplossing de vier stadia van de levenscyclus van een document beheert door ze te isoleren, zodat de autonomie van de bedrijven behouden blijft:

  • Werk in uitvoering: de informatie wordt binnen het bedrijf ontwikkeld en is daarom in dit stadium ontoegankelijk ("onzichtbaar") voor partners.
  • Delen: de informatie is nu in versies die kunnen worden gedeeld met alle partners volgens specifieke veiligheidsregels met het oog op hun beoordeling of controle.
  • Gepubliceerd: de auteur legt deze documenten vervolgens ter validatie of goedkeuring voor. De documentatie is geformaliseerd en vormt de bron van informatie die nuttig is voor de uitvoering.
  • Gearchiveerd: de informatie is gebruikt en kan worden gearchiveerd om indien nodig achteraf beschikbaar te blijven (audit, samenstelling van het dossier van de uitgevoerde werkzaamheden, enz.)

De Cooperlink technologie helpt deze segregatie te verzekeren zonder informatiesilo's te creëren, dankzij de interoperabiliteit van de systemen. Inderdaad, het is altijd hetzelfde document, nog steeds opgeslagen op uw tools, maar Cooperlink zorgt voor de distributie aan belanghebbenden alleen de versies van het document dat zij gemachtigd zijn te raadplegen.

Altijd zicht hebben op je samenwerkingsproces

Wijs toegangsrechten toe om informatie te beschermen

U beheert en autoriseert de toegang voor verschillende gebruikers en partners om de bescherming van informatie te garanderen

Houd alle versies bij in uw tools

De historiek van de informatiestromen is onveranderlijk en blijft altijd beschikbaar, ook in uw tools

In real time op de hoogte zijn van wijzigingen

Wanneer een van de bijdragers informatie in de gezamenlijke werkruimte bijwerkt, worden de betrokkenen daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met ons Cookiesbeleid